Bắt đầu bằng hành động nhỏ

Những mục tiêu dù rõ ràng cụ thể được viết ra trên giấy vẫn sẽ mãi nằm lại đó.

Hành động là yếu tố được chú trọng khi khai vấn. Sau khi hỗ trợ xác định mục tiêu rõ ràng cho từng cá nhân, khai vấn viên sẽ kêu gọi hành động. Thông qua câu hỏi: bước tiếp theo của bạn là gì? Một hành động cho dù rất nhỏ vẫn được trân trọng. Đây là cách một khai vấn viên đồng hành cùng khách hàng từng bước đi đến mục tiêu cuối cùng.

QR_UI Trợ giúp