CẢM XÚC KHÓ CHỊU LÀ TÍN HIỆU CỦA HÀNH ĐỘNG

Đã không ít lần trong các buổi khai vấn, người khai vấn (coach) nhận ra rằng trong khi mình đang tìm đủ mọi đường để giúp khách hàng tự khám phá câu trả lời, với mỗi cánh cổng mở ra từ chính mình, khách hàng ngay lập tức có một lời đối nghịch “khó lắm chị ơi, không làm được đâu”.

Cuộc đối thoại trở thành một cuộc kéo co, khi 1 người tìm đang cách giúp còn người kia thì tìm đủ mọi cách thuyết phục người này rằng sẽ hoàn toàn không thể, dù họ không cố ý.

Khai vấn (coaching) chỉ hữu ích khi khách hàng còn một tia hy vọng le lói, dù rất mong manh, rằng mọi chuyện sẽ khác, rằng mọi thứ sẽ có lúc đổi so với bây giờ. Người khai vấn hiểu rằng sẽ rất đáng sợ khi đi một đường mới so với tất cả con đường cũ trước giờ đang đi, ta chỉ cần tin tưởng nhỏ nhoi đích đến sẽ là nơi ta muốn, ta sẽ biết cách đi đúng trong suốt hành trình.

QR_UI Trợ giúp