CÀNG HIẾM CÀNG QUÝ

Người ta tìm giải pháp cho câu hỏi: làm sao để trẻ con thích ăn rau?

Họ cho trẻ con tham dự vào quá trình trồng rau, chăm sóc và chế biến thức ăn. Chính bọn trẻ là người đầu tư công sức của chúng vào đó. Chúng cảm thấy mình là người tạo ra thành quả. Điều gì cần nhiều công sức để có thì càng được trân trọng.

Tương tự, khai vấn tập trung vào đặt câu hỏi để người trả lời đầu tư thời gian và năng lượng nhằm đưa ra giải pháp phù hợp cho mình.

QR_UI Trợ giúp