Quay về với ta

Khách hàng LCV từng trải nghiệm một khái niệm nho nhỏ về 3 “vòng”
Vòng 1: Vùng kiểm soát và ảnh hưởng: chỉ riêng mình thôi
Vòng 2: Vùng ảnh hưởng: Người thân và bạn bè và những người xung quanh
Vòng 3: Vùng không kiểm soát, không ảnh hưởng được: Thời gian, thời tiết, những gì người khác làm, nói, nghĩ

Nhiều khi ta mải mê đi giải quyết “vòng 3” mà quên rằng ta chỉ có thể tập trung vào “vòng 1” để “vòng 2” mỗi ngày một rộng hơn. Quanh ta có những người “vòng 2” rộng, đơn giản là vì họ tập trung vào “vòng 1”, cách họ sống, cách họ hành xử, làm việc, trải nghiệm. Từ đó những người được ảnh hưởng nhiều lên, tác động tích cực lên cuộc đời người khác.

Hôm nay bạn làm được gì để tập trung vào “vòng 1” – Tập trung vào việc quản lý bản thân mình?

QR_UI Trợ giúp