Phán xét vs chính kiến

Có 1 câu chuyện hay được lưu truyền về 2 con sói trong tâm ta: 1 hiền hòa 1 giận dữ. 2 con này đấu tranh với nhau mỗi ngày. Câu hỏi: con nào thắng?. Trả lời: Con nào được cho ăn nhiều thì con đó thắng.

Ta lớn lên là được dạy cần có chính kiến của riêng mình. Tuy nhiên giữa chính kiến và sự phán xét là 1 lằn ranh mỏng manh lắm lắm. Nhìn một ly nước ta nhận định rằng ly đang đầy hay đang hụt, như vậy là chính kiến hay phán xét? Ta đang nuôi con sói nào?

Trong lớp Coach Training theo tiêu chuẩn của ICF có trải nghiệm để mọi người phán xét 1 đồ vật trong phòng (nhìn theo hướng xấu) và đánh giá lại nó (nhìn theo hướng tốt). Khi ngồi lắng nghe 1 người chia sẻ, suy nghĩ và cảm xúc xuất hiện trong ta. Nhớ tập nhìn nhận ta đang phán xét hay đánh giá để chất lượng tinh thần mình vững mạnh hơn.

10 Cách cải thiện kỹ năng ứng xử giao tiếp

Kỹ năng ứng xử là một trong những yếu tố làm nên sự thành công trong công việc và cuộc sống. Ứng xử, giao tiếp tốt mang đến cho bạn nhiều cơ hội phát triển, có các mối quan hệ chất lượng và tạo nên sự tự tin từ bên…