Lắng nghe cảm xúc

Trường hợp khi khai vấn viên hỗ trợ khách hàng đang đối mặt với vấn đề căng thẳng.

Bằng cách lắng nghe, khai vấn viên để cho người này giải tỏa cảm xúc của mình. Khi cảm xúc được nói ra, mọi thứ bắt đầu được nhìn nhận qua lăng kính nhẹ nhàng hơn. Lúc này khai vấn viên sẽ bắt đầu đặt câu hỏi. Một khi cảm xúc được trân trọng và giải tỏa, thông qua câu hỏi, các vấn đề sẽ từ từ tìm được phương hướng giải quyết.

QR_UI Trợ giúp