Làm quen với “tự do”

Thuở lịch sử xa xưa nước bạn có chuyện giải phóng nô lệ vì “nô lệ cũng là con người”. Sau đó không ngờ vấn đề kéo theo là có 1 số lượng lớn nô lệ không muốn được trả tự do vì từ lúc sinh ra chỉ quen nghe lời người khác và phục tùng, giờ đây được tự do, họ không biết phải làm gì cho đời mình hết.

Thuở nay con người nói chung cũng vậy, năm chạm mốc 18 tuổi hoặc năm ra trường 22 tuổi vô tình chối bỏ quyền tự do của mình, để mọi quyết định của mình phụ thuộc vào người khác vì không quen tự quyết. Hậu quả là chuyện quyết định theo ai khác đó có lúc kéo dài đến hết đời, có lúc nhận ra thì đã trải qua vài bài học đắt giá.

Nếu không quen với “tự do” của mình, bạn hoàn toàn có quyền “tập”. Tập quyết định mình ăn gì ở đâu thay vì trả lời “đâu cũng được” khi đồng nghiệp rủ. Tập quyết định chuyện áo mặc gì bằng cách cố tình chọn đồ sẵn cho hôm nay thay vì quơ cái nào mặc cái đó. Tập trả lời bằng chính kiến của mình (điều mình thực sự muốn) thay vì “sao cũng được”. Chỉ cần tập từ hôm nay.

QR_UI Trợ giúp