Hạnh phúc để mạnh mẽ

Hạnh phúc để mạnh mẽ

Hôm nay ad sẽ nói thêm lý do tại sao bạn phải biết ơn, vì khi biết ơn thì bạn sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ cho bạn sức mạnh để làm mọi điều bạn muốn.

Khi bạn hạnh phúc, bạn sẽ được bao bọc trong một vòng tròn bình an và đầy năng lượng. Vì năng lượng của hạnh phúc rất mạnh, nó còn mạnh hơn năng lượng của những thứ không tích cực. Nó giúp bạn miễn dịch được với những cảm xúc khó chịu, hoặc giảm nhẹ cảm xúc đó. Tinh thần bạn sẽ mạnh mẽ lên.

Hạnh phúc như một thiên thần hộ mệnh, như một bộ giáp bảo vệ tâm hồn bạn khỏi bị xao động bởi những cái bên ngoài. Bạn sẽ mạnh mẽ từ bên trong, đủ sức gánh vác mọi thứ, mọi chuyện trong ngày xảy đến.

Vì thế hãy bắt đầu một ngày bằng cách tạo ra một vùng từ trường biết ơn – hạnh phúc bao bọc lấy bạn bằng nghi thức biết ơn, ad đã giới thiệu trong post trước.

Năng lượng là trân trọng, nhớ nhé.

QR_UI Trợ giúp