Ý thức thức ăn tinh thần

Vài năm trước 1 chuyên gia sức khỏe truyền đạt rằng cần “lắng nghe cơ thể mình” để biết đồ ăn nào tốt cho mình, đồ ăn nào không. Ví dụ ăn xong mà thấy xây xẩm mặt mày, hoặc nặng bụng hay nóng tính hơn, là biết lần sau cần ăn những thứ đó ít lại. Ngược lại nếu sau khi ăn thấy nhẹ nhàng, thoải mái, vui vẻ, là biết cần ăn những thứ như vậy nhiều hơn.

Tương tự với thức ăn tinh thần, sách ta đọc, clip ta coi, người ta gặp, Facebook feed ta thoáng thấy, hoàn cảnh ta chứng kiến, sau mỗi lần “ăn” như vậy, ta thấy thoải mái hay không thoải mái, thấy bình an hay lòng dậy sóng (theo nghĩa xấu), chỉ cần “lắng nghe cơ thể mình” một chút, ta sẽ sàng lọc được những gì tốt cho mình, để tiếp xúc nhiều hơn, những gì xấu cho mình, để tìm cách giảm đi.

Tuần này bạn ‘lắng nghe cơ thể mình’ tới mức độ nào rồi?

QR_UI Trợ giúp