Đăng ký

Bộ phim tài liệu về Khai vấn (Coaching)
đầu tiên trên thế giới

LCV được độc quyền quyền trình chiếu cho cộng đồng tại Việt Nam

Buổi chiếu phim phù hợp với ai có mong muốn

Tìm kiếm công cụ để phát triển năng lực cá nhân, xây dựng đội nhóm bền vững

Tìm kiếm phương pháp giải quyết các vấn đề xung quanh mối quan hệ công việc và cá nhân

Có những bước chuyển đột phá trong kinh doanh, cuộc sống

Với các anh chị đang hành nghề Khai vấn (Coaching), khi tham dự trọn buổi, được tích lũy số giờ CCE (3 CCE units) để duy trì bằng chứng nhận theo quy định và tiêu chuẩn của ICF

Nội dung

Phần 1: Xem phim
Phần 2: Toạ đàm về Khai vấn (Coaching)
Nghề Khai vấn
Khai vấn (Coaching) là một nghề như thế nào?
Khai vấn khác gì so với Cố vấn, Tư vấn, Tham vấn,…?
Khai vấn – mở lối giải quyết vấn đề
Khi mọi lời khuyên không còn hiệu quả, Khai vấn có thể mở lối giải quyết vấn đề triệt để?
Vai trò của Khai vấn trong đột phá công việc, cuộc sống
Vai trò của Khai vấn (Coaching) giúp một người có những BƯỚC CHUYỂN ĐỘT PHÁ trong kinh doanh, trong cuộc sống?
Tố chất của 1 Coach
Để trở thành Coach cần những tố chất gì?

Người chia sẻ

Đoàn Huỳnh Vân Anh

- Người Việt đầu tiên trên thế giới được ICF chứng nhận Master Certified Coach - 2,700+ giờ Khai vấn
- Certified MBTI & DiSC trainer
- Corporate trainer

Văn Thị Thắm

- Chuyên gia khai vấn Associate Certified Coach - 16 năm kinh nghiệm Quản lý Nhân sự trong các tập đoàn ANZ, CIMB và Tập đoàn Công nghệ FPT
QR_UI Trợ giúp