Viết xuống để nhìn rõ vấn đề

Một bạn vừa đổi việc và gặp vấn đề tài chính.

Bạn tìm đến Life Coaching Vietnam nhờ hỗ trợ. Được bạn cho phép, ad tổng kết lại quá trình buổi khai vấn trong 30 phút.

Vấn đề của bạn:
Do đổi ngành nên bạn đang xây dựng kỹ năng lại từ đầu. Tài chính hạn chế. Bạn muốn tìm việc làm thêm với điều kiện có sử dụng kỹ năng công việc hiện tại. Bạn mới tìm thấy một việc bán thời gian và không hề liên quan đến ngành mình theo đuổi. Bạn cảm thấy phân vân trước lựa chọn này.

Quá trình khai vấn viên hỗ trợ:
Đặt câu hỏi giúp bạn nhận diện cảm xúc.
Tiến hành hỗ trợ bạn viết xuống và phân tích được và mất của những lựa chọn.
Bạn phát hiện ra vấn đề: chưa định hướng bước tiếp theo trong công việc cộng với áp lực tài chính khiến bạn mất phương hướng. Bạn chú ý đến những công việc tạm thời.

Khai vấn viên phản hồi rằng chị nhìn thấy được những nỗi sợ của bạn. Chúng đến từ sự không rõ ràng trong bức tranh tài chính và sự nghiệp.
Vấn đề được nhận diện từ đây. Bạn cũng tìm được giải pháp cho mình.

QR_UI Trợ giúp