Tự làm bài MBTI miễn phí, bạn có nên?

Các bạn nào quan tâm đến định hướng nghề nghiệp phần nhiều đều biết tới MBTI từ trước.

Như bạn đã biết, MBTI chia chúng mình thành 16 loại tính cách, có 4 cặp xu hướng I-E, N-S, T-F, J-P. Trắc nghiệm miễn phí trên mạng thì không thiếu và dễ dàng có được đáp án ngay lập tức về kiểu tính cách của mình. Như vậy thật là tiện lợi.

Làm sao để biết mình hướng nội hay ngoại?

Hướng nội và hướng ngoại là 2 khuynh hướng tính cách khác nhau được thể hiện trong cách tiếp cận các vấn đề và những mối quan hệ xung quanh. Việc xác định bản thân thuộc tuýp người nào sẽ giúp bạn thấu hiểu về chính mình và người khác…

Nhưng bạn biết chưa, quy trình thực hiện việc tìm ra tính cách của mình cần tới 3 BƯỚC.

Nếu làm thiếu một bước, bạn có khả năng gán tính cách không đúng với bản chất của mình.

Việc tự làm trắc nghiệm chỉ là một phần của bước 1, nhưng kết quả có thể không chính xác.

Vì nếu không HIỂU bài trắc nghiệm GỐC (có bản quyền), và không có chuyên viên có chứng nhận được quyền giảng dạy về MBTI hướng dẫn, có thể bạn sẽ gán cho mình một lựa chọn mà bạn thích hay muốn trở thành, chứ không phải con người thật của bạn.

Khi gán tính cách sai, bạn có thể tự dán nhãn và không nhìn nhận đúng bản thân, không hiểu hết được chính mình, dẫn tới việc có những lựa chọn thiếu phù hợp trong đời; hoặc tự giới hạn bởi thân trong cách nhìn nhận về kiểu tính cách bạn vừa tìm ra xong.

Bạn có thấy MBTI rất phức tạp và cần được thực hiện một cách kĩ lưỡng không? 😉

Việc làm trắc nghiệm MBTI để xác định tính cách của mình cũng gần như xét nghiệm DNA của bạn vậy. Bạn có dám tự xét nghiệm DNA bằng một cái gì đó không chắc chắn và đảm bảo không?

Tương tự, MBTI cũng vậy. Nếu bạn đã xem MBTI như kim chỉ nam trong lựa chọn, lối sống, tính cách, thì nó ảnh hưởng tới bạn rất lớn.

Vì thế cần làm cho chính xác và được đảm bảo bởi chuyên gia.

Chúc bạn thấu hiểu bản thân nhiều hơn nha. Và nếu bạn muốn, các chuyên gia khai vấn của Life Coaching Vietnam có thể giúp bạn.