Trọn một ngày vui

Lần trước ta nói về việc mở đầu một ngày, giờ kết thúc một ngày làm sao cho đẹp nhất, để mình ngủ ngon, dù ngày đó như thế nào đi nữa?

Chỉ cần 10 phút trước khi ngủ, bạn làm những điều sau
Ngồi hít thở 2 phút
Viết 3 điều mình muốn làm ngày mai: 1 phút
Viết 3 điều mình thấy trân trọng trong ngày: 1 phút – có thể là bài học từ 1 chuyện xấu, sự quý mến từ 1 chuyện tốt hoặc cảm động vì 1 nghĩa cử nho nhỏ của ai đó cho mình
Chăm sóc thể chất vừa phải: 6 phút

Sau những điều trên là đi ngủ ngon được rồi. Làm những điều trên để chốt lại một ngày bằng những cảm xúc tốt đẹp. Tìm mọi cách không đem theo những muộn phiền vào giấc ngủ. Có vậy ngày của mình mới được ‘bọc lót’ bằng điều hay.

Mong bạn ngủ ngon mỗi ngày.

QR_UI Trợ giúp