Tọa xuân phong

Hành Trình Tuổi 20 vừa rồi nhận được chia sẻ của một bạn rằng vừa đi gặp 1 người bạn mới, phát hiện người ta khó lòng ngồi yên cạnh nhau mà phải tìm cách nói gì đó, dù không có nghĩa, khó kết nối hơn.

Bạn nhớ lại khi còn trong Hành Trình Tuổi 20, được lắng nghe, ngồi lắng nghe người khác, kết nối sâu. Để chuyển hướng cuộc đối thoại thành có ý nghĩa hơn, ta cần những khoảng lặng nho nhỏ.

Rèn luyện kỹ năng lắng nghe sâu

Trong mỗi chúng ta ai cũng mong muốn những điều mình nói ra sẽ được người khác lắng nghe, đặc biệt là lắng nghe một cách sâu sắc - mức độ cao nhất của việc lắng nghe. Vậy kỹ năng lắng nghe sâu là gì? Chúng ta có thể rèn…

Ta có thể im lặng lắng nghe người kia, hoặc trao đổi với người kia rằng ta thích những khoảng lặng hơn. Có 1 khái niệm gọi là “tọa xuân phong”, là ngồi trước gió xuân, là khi ngồi cạnh nhau, không nói gì hết, nhưng vẫn thấy dễ chịu.

Trong đời có bao nhiêu người ngồi chung với ta được như vậy?