Tình yêu chữa lành mọi thứ

Có nhiều lúc ta nghe rằng thời gian chữa lành mọi thứ. Sinh nghiệm nhìn lại hóa ra điều chữa lành mọi thứ không phải là thời gian, mà là tình yêu.

Đang bực bội một người, chỉ cần nghĩ tới những lúc thoải mái dễ chịu với người này, cơn giận sẽ nguôi ngoai

Đang thờ ơ với một người, chỉ cần nghĩ tới chuyện họ biết chăm sóc con cái của họ tốt, sự thờ ơ sẽ trở thành chú ý
Đang bất mãn với một chuyện gì đó, chỉ cần nghĩ tới chuyện nếu mình thương mình thì sẽ không để cảm xúc chán ghét ảnh hưởng đến mình, vậy là lấy lại được cân bằng
Yêu thương mình đủ thì sẽ vơi đi nỗi buồn mối tình cũ

Có bất kỳ điều gì không ổn trong lòng, tình yêu sẽ giúp chữa lành.
Hôm nay bạn cần yêu thương cho điều gì?