Tập trung vào kết quả muốn có

Hãy đặt trọng tâm vào kết quả muốn có, chứ đừng ở hành động.

Bạn sẽ ý thức được rằng “mọi kết quả là do mình”, từ đó sẽ tự điều chỉnh hành động phù hợp sao cho đạt kết quả mong muốn (đạt mục đích/outcome). Chứ không bị động và nói “mình đã làm HẾT CÁCH rồi mà chưa có kết quả gì”.

Cũng như khi bạn muốn đến một nơi nhưng tắc đường, bạn đột nhiên biết hết mọi hẻm to hẻm nhỏ để xuyên qua mà đến được nơi mình muốn.

Sức mạnh của mục đích (kết quả muốn có) thật lớn. Tập trung vào ĐÍCH ĐẾN, bạn sẽ tìm ra cách đi. Tập trung vào CÁCH ĐI, bạn sẽ thấy căng não và quên luôn đích đến.

Kết quả hôm nay, tuần này, tháng này, năm nay bạn muốn là gì?

Hãy tập trung vào nó và tìm cách đạt được. Vẽ thêm cái vạch timeline trong excel hoặc sổ tay để đánh dấu theo dõi tiến độ, cũng như tự thưởng cho mình khi càng ngày càng gần vạch đích.

Hãy xuất phát!

5 cách tập trung cao độ giúp làm việc hiệu quả

Khả năng tập trung cao độ giúp bạn dành hết tâm trí để giải quyết một việc cụ thể, loại bỏ những yếu tố quấy rầy từ môi trường xung quanh hay thậm chí là những suy nghĩ từ bên trong bạn. Dưới đây là các cách để rèn luyện…

QR_UI Trợ giúp