Tập trung vào kết quả muốn có

Hãy đặt trọng tâm vào kết quả muốn có, chứ đừng ở hành động.

Bạn sẽ ý thức được rằng “mọi kết quả là do mình”, từ đó sẽ tự điều chỉnh hành động phù hợp sao cho đạt kết quả mong muốn (đạt mục đích/outcome). Chứ không bị động và nói “mình đã làm HẾT CÁCH rồi mà chưa có kết quả gì”.

Cũng như khi bạn muốn đến một nơi nhưng tắc đường, bạn đột nhiên biết hết mọi hẻm to hẻm nhỏ để xuyên qua mà đến được nơi mình muốn.

Sức mạnh của mục đích (kết quả muốn có) thật lớn. Tập trung vào ĐÍCH ĐẾN, bạn sẽ tìm ra cách đi. Tập trung vào CÁCH ĐI, bạn sẽ thấy căng não và quên luôn đích đến.

Kết quả hôm nay, tuần này, tháng này, năm nay bạn muốn là gì?

Hãy tập trung vào nó và tìm cách đạt được. Vẽ thêm cái vạch timeline trong excel hoặc sổ tay để đánh dấu theo dõi tiến độ, cũng như tự thưởng cho mình khi càng ngày càng gần vạch đích.

Hãy xuất phát!

Rèn luyện sự tập trung

Khi tập trung bạn tạo ra một trạng thái bình tĩnh, một nghi thức bao bọc bạn khỏi sự quấy rầy từ xung quanh hay thậm chí là chính những suy nghĩ từ bên trong. Bởi vì bộ não chỉ có thể làm một việc trong một thời điểm. Bằng…

QR_UI Trợ giúp