Tập trung vào điều đơn giản

Một sự kiện diễn ra rất nhanh mang cho bạn cảm xúc khó chịu.

Khi khoảnh khắc ấy qua đi, tâm trí của bạn sẽ được phủ đầy bằng chuỗi hình ảnh vừa xảy ra. Thậm chí trí tưởng tượng giúp bạn thêm thắt sự kiện ấy một cách sống động và chân thực như một cuốn phim. Kết quả là cảm xúc ấy bừng lên dữ dội.

Điều cần làm là kiểm soát cảm xúc và trí tưởng tượng của mình, một thứ nói dễ hơn làm. Một cách kiểm soát hữu hiệu là tập trung vào sự đơn giản – hơi thở.