Về chương trình:

  • Trải nghiệm thực tế 1:1 cùng 6 Chuyên gia Khai vấn (coach) trong đội ngũ LCV Coach Angels
  • Đội ngũ Coach: được chứng nhận bởi tổ chức Khai vấn uy tín nhất thế giới – International Coaching Federation (ICF)
  • Hình thức: một phiên 20-30 phút cho người tham gia đăng ký trước

*Các anh chị có thể tìm hiểu thêm về khái niệm Khai vấn TẠI ĐÂY

Điều kiện tham gia

  • Chương trình dành cho khách hàng chưa từng sử dụng dịch vụ và trải nghiệm khai vấn của LCV
  • Mỗi khách hàng chỉ có thể đăng ký 1 Chuyên gia Khai vấn và 1 phiên trong chương trình
  • Người tham dự mang đến một chủ đề, mong muốn và mục tiêu cho chủ đề đó, tâm thế sẵn sàng giải quyết và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.

Lưu ý 

  • Thời gian đăng ký: 06/08/23 – 12/08/23 (Link đăng kí có thể đóng trước thời hạn khi đã nhận đủ số lượng người tham gia)

Đăng kí vào danh sách chờ

Đoàn Huỳnh Vân Anh

Hết Phiên

Hoàng Thanh Phong

Hết Phiên

Đặng Lê Trâm

Hết Phiên

Tâm Như Nhiên

Hết Phiên

Văn Thị Thắm

Hết Phiên

Cao Quang Thanh Thảo

Hết Phiên