Nội dung
chương trình

Bức tranh Khai vấn – Hiện tại và Thách thức
(Tiếng Anh)

The Coaching landscape – Present and Challenges

8:30 – 9:15

 • Bức tranh Khai vấn Thế giới hiện tại như thế nào?
 • Covid ảnh hưởng đến Khai vấn ra sao?
 • Ưu và Khuyết thị trường Khai vấn mới nổi Việt Nam?
 • Làm sao để vượt qua Thách thức và tận dụng Cơ hội thời đại?

Người chia sẻ

Đoàn Huỳnh Vân Anh

– Đồng sáng lập LCV
– Chuyên gia Khai vấn người Việt đầu tiên cấp Professional Certified Coach – International Coaching Federation (ICF)
– Chuyên gia Đào tạo MBTI, đào tạo Khai vấn tại Việt Nam và khu vực
– Cựu Account Manager và Account Director của các công ty truyền thông (Ogilvy, TBWA, Havas Group)

Tiến sĩ Damian Goldvarg

– Chủ tịch của Goldvarg Consulting Group, Inc.
– Chủ tịch ICF Global Board 2 nhiệm kỳ 2010 – 2015
– 30 năm kinh nghiệm đánh giá và huấn luyện Khai vấn, phát triển khả năng lãnh đạo, lập kế hoạch chiến lược và xây dựng đội ngũ
– Làm việc với công ty đa quốc gia Fortune 100, các tổ chức chính phủ, giáo dục và cộng đồng
– Diễn giả được Chứng nhận (CSP) và Giám sát được Công nhận bởi Hội đồng Cố vấn và Huấn luyện Châu Âu (ESIA)

Giải pháp Khai vấn cho Lãnh đạo (Tiếng Anh)
Coaching: Modern solution for leadership
9:30 – 11:00

PHẦN 1: THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ

– Thách thức của lãnh đạo và doanh nghiệp giữa bối cảnh quốc tế và Việt Nam trong thời đại 2021
– Giải pháp Khai vấn
– Các công ty điển hình ứng dụng Khai vấn
– Xây dựng văn hóa Khai vấn
– Xu hướng Khai vấn thời đại

PHẦN 2: TRÒ CHUYỆN CÙNG CHUYÊN GIA KHAI VẤN

Diễn giả

Tiến sĩ Chérie Carter-Scott

– Chuyên gia Khai vấn cấp Master Certified Coach by Coach – International Coaching Federation (ICF)
– Được mệnh danh “The Mother of Coaching”, Khai vấn từ 1974 với nhiều quốc tịch và cấp nhân sự khác nhau
– Tác giả 19 đầu sách về khai vấn, phát triển bản thân, khám phá nội lực. Sách được nhiều tên tuổi ghi nhận (Jack Canfield, John Gray..)
– Diễn thuyết tại Liên hợp quốc, Oprah show, tác giả nhạc kịch The Workshop Musical: A Dress Rehearsal For Life
– Đào tạo khai vấn toàn cầu từ 1975

Lưu Kỳ Nam

– Phó Tổng Giám đốc Chiến lược và Chuyển đổi tại AIA Vietnam
– 27 năm kinh nghiệm làm việc trong các tập đoàn
– Chuyên gia khai vấn cấp Associate Certified Coach – International Coaching Federation (ICF)

Ngô Thị Lan Anh

– Giám đốc Pháp chế và Tuân thủ tại Standard Chartered
– 29 năm kinh nghiệm làm việc trong các tập đoàn
– Chuyên gia khai vấn cấp Associate Certified Coach – International Coaching Federation (ICF)

Đặng Lê Trâm

– Head of Product tại LCV
– Chuyên gia Khai vấn cấp Professional Certified Coach – International Coaching Federation (ICF)
– Cựu Internal Coach tại Grab Financial Group Việt Nam
– Cựu Giám đốc Nhân sự Philip Morris Việt Nam và 13 năm Nhân sự (Bosch USA, Bosch VN, Prudential, Unilever)

Đoàn Huỳnh Vân Anh

– Đồng sáng lập LCV
– Chuyên gia Khai vấn người Việt đầu tiên cấp Professional Certified Coach – International Coaching Federation (ICF)
– Chuyên gia Đào tạo MBTI, đào tạo Khai vấn tại Việt Nam và khu vực
– Cựu Account Manager và Account Director của các công ty truyền thông (Ogilvy, TBWA, Havas Group)

 

Chăm sóc người Khai vấn (Tiếng Anh)
Coach Supervision – For the coach’s being
11:15 – 12:15

Bạn đã từng:

– Mất phong độ Khai vấn dẫn bực bội, nghi ngờ chính mình
– Cảm giác tự ti, nhỏ bé khi Khai vấn cho khách hàng thành công
– Luôn bị “ám” bởi những chủ đề mình không thích
– Không dám đi đến cùng, đi sâu với những chủ đề, với các khách hàng
– Sau biến cố cuộc sống, tự hỏi mình đã sẵn sàng quay lại Khai vấn hay chưa
– …
Đó là tất cả những chủ đề liên quan đến nội lực người Khai vấn và sẽ được chăm sóc bằng Coach Supervision
Vậy Coach Supervision là gì? Nó quan trọng với Coach ra sao? Làm sao để được trải nghiệm Coach Supervision tại Việt Nam?
Tất cả sẽ được giải đáp trong sự kiện Chăm sóc người Khai vấn

Diễn giả

Tiến sĩ Damian Goldvarg

– Chủ tịch của Goldvarg Consulting Group, Inc.
– Chủ tịch ICF Global Board 2 nhiệm kỳ 2010 – 2015
– 30 năm kinh nghiệm đánh giá và huấn luyện Khai vấn, phát triển khả năng lãnh đạo, lập kế hoạch chiến lược và xây dựng đội ngũ
– Làm việc với công ty đa quốc gia Fortune 100, các tổ chức chính phủ, giáo dục và cộng đồng
– Diễn giả được Chứng nhận (CSP) và Giám sát được Công nhận bởi Hội đồng Cố vấn và Huấn luyện Châu Âu (ESIA)

Đoàn Huỳnh Vân Anh

– Đồng sáng lập LCV
– Chuyên gia Khai vấn người Việt đầu tiên cấp Professional Certified Coach – International Coaching Federation (ICF)
– Chuyên gia Đào tạo MBTI, đào tạo Khai vấn tại Việt Nam và khu vực
– Cựu Account Manager và Account Director của các công ty truyền thông (Ogilvy, TBWA, Havas Group)

Đặng Lê Trâm

– Head of Product tại LCV
– Chuyên gia Khai vấn cấp Professional Certified Coach – International Coaching Federation (ICF)
– Cựu Internal Coach tại Grab Financial Group Việt Nam
– Cựu Giám đốc Nhân sự Philip Morris Việt Nam và 13 năm Nhân sự (Bosch USA, Bosch VN, Prudential, Unilever)

Khai vấn bằng Thông Minh Cảm Xúc (Tiếng Việt)
EQ-based Coaching
13:30 – 14:15

Bạn có từng thắc mắc:

– Có những trường phái Khai vấn nào? Khai vấn trên nền tảng Thông minh cảm xúc có phải là một trường phái?
– Khai vấn trên nền tảng Thông minh cảm xúc có gì khác biệt?
– Khai vấn trên nền tảng Thông minh cảm xúc có đảm bảo Khai vấn thuần khiết của ICF không?
– …
Hãy cùng giải đáp những thắc mắc này với Chuyên gia đào tạo và Khai vấn Hoàng Thanh Phong – người đã đưa Thông minh cảm xúc vào Khai vấn, tạo nên một phong cách rất riêng biệt của LCV

Người chia sẻ

Hoàng Thanh Phong

– General Manager / Đồng sáng lập LCV
– Chuyên gia Khai vấn cấp Professional Certified Coach – International Coaching Federation (ICF)
– Chuyên gia Đào tạo Thông minh cảm xúc EQ Certified Practitioner – 6seconds
– Chuyên gia chứng nhận DiSC Certified Trainer – Everything DiSC
– Chuyên gia Đào tạo doanh nghiệp (Saint-Gobain, VUS, TalentNet, Grab, Saigon-Coop, AIA…)
– 7,000+ giờ đào tạo, 700+ giờ khai vấn

Thị phạm Khai vấn (Tiếng Việt)
Live Coaching Demo
14:30 – 15:30

 • Trực tiếp quan sát một phiên Khai vấn thực tế theo phong cách Khai vấn trên nền tảng Thông minh cảm xúc của LCV
 • Phiên Khai vấn được thực hiện bởi Chuyên gia Khai vấn Hoàng Thanh Phong, người đã góp phần đào tạo 75% số lượng người Khai vấn cho thị trường Việt Nam
 • Người được Khai vấn sẽ được chọn ngẫu nhiên ngay trong chương trình
 • Cùng trao đổi và giải đáp thắc mắc với Chuyên gia ngay sau phiên Khai vấn

Người chia sẻ

Hoàng Thanh Phong

– General Manager / Đồng sáng lập LCV
– Chuyên gia Khai vấn cấp Professional Certified Coach – International Coaching Federation (ICF)
– Chuyên gia Đào tạo Thông minh cảm xúc EQ Certified Practitioner – 6seconds
– Chuyên gia chứng nhận DiSC Certified Trainer – Everything DiSC
– Chuyên gia Đào tạo doanh nghiệp (Saint-Gobain, VUS, TalentNet, Grab, Saigon-Coop, AIA…)
– 7,000+ giờ đào tạo, 700+ giờ khai vấn

Văn hóa Khai vấn trong doanh nghiệp Việt Nam (Tiếng Việt)
Coaching culture in Vietnam corporates
15:45 – 16:45

 • Văn hoá Khai vấn trong Doanh nghiệp là gì?
 • Đây có thực sự là một xu hướng của Thế giới hay không?
 • Các Doanh nghiệp tại Việt Nam đã xây dựng văn hoá Khai vấn đến mức độ nào?
 • Hãy cùng các diễn giả trao đổi về chủ đề này để có cái nhìn chân thực nhất về
 • văn hoá Khai vấn trong Doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam

Diễn giả

Hoàng Thanh Phong

– General Manager / Đồng sáng lập LCV
– Chuyên gia Khai vấn cấp Professional Certified Coach – International Coaching Federation (ICF)
– Chuyên gia Đào tạo Doanh nghiệp, Thông minh cảm xúc (EQ), DiSC.

Đặng Lê Trâm

– Head of Product tại LCV
– Chuyên gia Khai vấn cấp Professional Certified Coach – International Coaching Federation (ICF)
– Cựu Internal Coach tại Grab Financial Group Việt Nam
– Cựu Giám đốc Nhân sự Philip Morris Việt Nam và 13 năm Nhân sự (Bosch USA, Bosch VN, Prudential, Unilever)

Nguyễn Thị Thanh Hương

– Phó Tổng giám đốc TalentNet
– 23 năm kinh nghiệm làm việc trong các tập đoàn
– Chuyên gia Khai vấn International Coaching Federation (ICF) chứng nhận qua đào tạo 60 giờ ACSTH

Nguyễn Trường Hải

– Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam
– 23 năm kinh nghiệm tập đoàn
– Qua đào tạo khai vấn nội bộ – tiêu chuẩn ICF ACSTH

Tiếp lửa Khai vấn(Tiếng Việt + tiếng Anh)
Coaching legacy
17:00 – 17:30

 • Đến với chương trình để được truyền cảm hứng từ người được mệnh danh là Mẹ đẻ ngành Khai vấn – Tiến sĩ Chérie Carter-Scott
 • Nghe những chia sẻ về lịch sử ra đời, quá trình sáng tạo và lan toả không ngừng để Khai vấn phát triển và nở rộ như ngày nay
 • Trao giải cuộc thi Lan tỏa khai vấn
 • Cùng nuôi dưỡng tình yêu Khai vấn, lan toả giá trị của Khai vấn tới nhiều người Việt Nam hơn nữa

Diễn giả

Tiến sĩ Chérie Carter-Scott

– Chuyên gia Khai vấn cấp Master Certified Coach by Coach – International Coaching Federation (ICF)
– Được mệnh danh “The Mother of Coaching”, Khai vấn từ 1974 với nhiều quốc tịch và cấp nhân sự khác nhau
– Tác giả 19 đầu sách về khai vấn, phát triển bản thân, khám phá nội lực. Sách được nhiều tên tuổi ghi nhận (Jack Canfield, John Gray..)
– Diễn thuyết tại Liên hợp quốc, Oprah show, tác giả nhạc kịch The Workshop Musical: A Dress Rehearsal For Life
– Đào tạo khai vấn toàn cầu từ 1975

Coach Michael Pomije

– Chuyên gia Khai vấn cấp Master Certified Coach by International Coaching Federation (ICF)
– Kinh nghiệm hơn 21 năm Khai vấn về lĩnh vực Phát triển doanh nghiệp, Mối quan hệ, Sức khoẻ và Phát triển bền vững

Hoàng Thanh Phong

– General Manager / Đồng sáng lập LCV
– Chuyên gia Khai vấn cấp Professional Certified Coach – International Coaching Federation (ICF)
– Chuyên gia Đào tạo Doanh nghiệp, Thông minh cảm xúc (EQ), DiSC

QR_UI Trợ giúp