Chuỗi Workshop #BestYearEver
28 ngày xây dựng thói quen đầu năm mới

Nghệ thuật nhìn lại và học từ trải nghiệm

Thời gian: 19h30 – 21h00, tối Thứ Năm, 12/01/2023

Hình thức: Online qua Zoom

Phí:

Chương trình này dành cho

* Các bạn trẻ từ 18 – 25 tuổi quan tâm đến việc hiểu mình, tìm kiếm hành trang phát triển bản thân, xây dựng tương lai

Điều tôi nhận được từ chương trình

 1. Biết cách nhìn lại mình, “dọn dẹp” mình mà tổng kết năm cũ của bản thân trọn vẹn
 2. Xác định được mong muốn của bân thân và xây dựng mục tiêu cho năm mới đủ đầy, hứng khởi

Nội dung chính

 • Phần 1: Năm qua tôi đã làm gì?
 • Phần 2: Mình làm gì để khép lại năm cũ trọn vẹn
 • Phần 3: Khơi niềm cảm hứng năm mới – mình cần chuẩn bị gì cho năm sau?
Đăng ký

Nguyễn Hoàng Bảo Huy

 • Chủ nhiệm chương trình “Hành trình tuổi 20s” - LCV
 • Thạc sĩ Tâm lý, chuyên viên khai vấn với hơn 110+ giờ khai vấn đồng hành cùng người trẻ
 • 7 năm hoạt động trong lĩnh vực tâm lý học, đào tạo và phát triển nhân lực tại các công ty đa quốc gia (John Robert Powers VN, CJ CGV Việt Nam, L'Oréal VN...)
 • Thành viên Uỷ ban gắn kết người trẻ, Hướng đạo sinh vùng Châu Á Thái Bình Dương (APR)

Uông Duy Khánh

 • Chuyên gia Khai vấn cấp Professional Certified Coach - International Coaching Federation (ICF), 500+ giờ khai vấn
 • Product manager tại LCV
 • Former Learning and Organizational Development Manager tại NUS
 • Gần 7 năm hoạt động trong lĩnh vực Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực
Đăng ký

Chuỗi Workshop #BestYearEver
28 ngày xây dựng thói quen đầu năm mới

Làm sao để mơ được, làm được?

Thời gian: 19h30 – 21h00, tối Thứ Hai, 30/01/2023

Hình thức: Online qua Zoom

Phí:

Chương trình này dành cho

* Các bạn trẻ từ 18 – 25 tuổi quan tâm đến việc hiểu mình, tìm kiếm hành trang phát triển bản thân, xây dựng tương lai

Điều tôi nhận được từ chương trình

 1. Cách thức làm mới mình cho năm mới
 2. Làm thế nào để khởi phát 2023 thành 1 năm đáng sống và ý nghĩa?

Nội dung chính

 • Phần 1: Làm mới mình – Là gì và làm sao?
 • Phần 2: Biến mục tiêu – mong muốn thành hiện thực
 • Phần 3: Mình cần chuẩn bị gì cho năm mới 2023 ý nghĩa?
Đăng ký

Nguyễn Hoàng Bảo Huy

 • Chủ nhiệm chương trình “Hành trình tuổi 20s” - LCV
 • Thạc sĩ Tâm lý, chuyên viên khai vấn với hơn 110+ giờ khai vấn đồng hành cùng người trẻ
 • 7 năm hoạt động trong lĩnh vực tâm lý học, đào tạo và phát triển nhân lực tại các công ty đa quốc gia (John Robert Powers VN, CJ CGV Việt Nam, L'Oréal VN...)
 • Thành viên Uỷ ban gắn kết người trẻ, Hướng đạo sinh vùng Châu Á Thái Bình Dương (APR)

Uông Duy Khánh

 • Chuyên gia Khai vấn cấp Professional Certified Coach - International Coaching Federation (ICF), 500+ giờ khai vấn
 • Product manager tại LCV
 • Former Learning and Organizational Development Manager tại NUS
 • Gần 7 năm hoạt động trong lĩnh vực Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực
Đăng ký

Chuỗi Workshop #BestYearEver
28 ngày xây dựng thói quen đầu năm mới

Nói trước, bước mới qua

Thời gian: 19h30 – 21h00, tối Thứ Hai, 06/02/2023

Hình thức: Online qua Zoom

Phí:

Chương trình này dành cho

* Các bạn trẻ từ 18 – 25 tuổi quan tâm đến việc hiểu mình, tìm kiếm hành trang phát triển bản thân, xây dựng tương lai

Điều tôi nhận được từ chương trình

 1. Làm rõ bức tranh mục tiêu 2023, gắn kết cùng bức tranh cuộc đời của mình
 2. Cách thức xây dựng và duy trì thành công thói quen mới, khởi phát năm mới nhiều thuận lợi

Nội dung chính

 • Phần 1. Bức tranh cuộc đời – là gì và làm sao để xây dựng?
 • Phần 2. Kết nối bức tranh cuộc đời 2023 – nhìn lại và bước tiếp
Đăng ký

Nguyễn Hoàng Bảo Huy

 • Chủ nhiệm chương trình “Hành trình tuổi 20s” - LCV
 • Thạc sĩ Tâm lý, chuyên viên khai vấn với hơn 110+ giờ khai vấn đồng hành cùng người trẻ
 • 7 năm hoạt động trong lĩnh vực tâm lý học, đào tạo và phát triển nhân lực tại các công ty đa quốc gia (John Robert Powers VN, CJ CGV Việt Nam, L'Oréal VN...)
 • Thành viên Uỷ ban gắn kết người trẻ, Hướng đạo sinh vùng Châu Á Thái Bình Dương (APR)

Uông Duy Khánh

 • Chuyên gia Khai vấn cấp Professional Certified Coach - International Coaching Federation (ICF), 500+ giờ khai vấn
 • Product manager tại LCV
 • Former Learning and Organizational Development Manager tại NUS
 • Gần 7 năm hoạt động trong lĩnh vực Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực
Đăng ký

Chuỗi Workshop #BestYearEver
28 ngày xây dựng thói quen đầu năm mới

Xây dựng nền tảng và sống tuổi trẻ ý nghĩa

Thời gian: 19h30 – 21h00, tối Thứ Hai, 03/02/2023

Hình thức: Online qua Zoom

Phí:

Chương trình này dành cho

* Các bạn trẻ từ 18 – 25 tuổi quan tâm đến việc hiểu mình, tìm kiếm hành trang phát triển bản thân, xây dựng tương lai

Điều tôi nhận được từ chương trình

 1. Cùng hiểu về Hành Trình Tuổi 20s
 2. Những điều mình có thể làm để giúp bản thân hiểu mình – xác định rõ bức tranh nghề nghiệp và yêu thương chính mình tốt hơn

Nội dung chính

 • Phần 1: Bạn cần gì?
 • Phần 2: Những khó khăn và “hòn đá tảng”
 • Phần 3: Cách thức xây dựng nền tảng để vượt qua và sống tuổi trẻ ý nghĩa
Đăng ký

Nguyễn Hoàng Bảo Huy

 • Chủ nhiệm chương trình “Hành trình tuổi 20s” - LCV
 • Thạc sĩ Tâm lý, chuyên viên khai vấn với hơn 110+ giờ khai vấn đồng hành cùng người trẻ
 • 7 năm hoạt động trong lĩnh vực tâm lý học, đào tạo và phát triển nhân lực tại các công ty đa quốc gia (John Robert Powers VN, CJ CGV Việt Nam, L'Oréal VN...)
 • Thành viên Uỷ ban gắn kết người trẻ, Hướng đạo sinh vùng Châu Á Thái Bình Dương (APR)

Uông Duy Khánh

 • Chuyên gia Khai vấn cấp Professional Certified Coach - International Coaching Federation (ICF), 500+ giờ khai vấn
 • Product manager tại LCV
 • Former Learning and Organizational Development Manager tại NUS
 • Gần 7 năm hoạt động trong lĩnh vực Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực
Đăng ký
QR_UI Trợ giúp