Rèn luyện sự tập trung

Khi tập trung bạn tạo ra một trạng thái bình tĩnh, một nghi thức bao bọc bạn khỏi sự quấy rầy từ xung quanh hay thậm chí là chính những suy nghĩ từ bên trong. Bởi vì bộ não chỉ có thể làm một việc trong một thời điểm. Bằng cách rèn luyện một hoạt động đơn giản lặp đi lặp lại, bạn đang rèn luyện sự tập trung của mình.

Hãy thực hành hoạt động đó thành một thói quen để bạn dễ dàng quay trở về mỗi khi dao động.

QR_UI Trợ giúp