Nếu bạn không biết mình là ai

Nếu bạn không biết mình là ai, chuyện gì xảy ra?

Một người hướng ngoại không biết mình hướng ngoại, họ có thể không biết rằng mình phải giao tiếp thì mới nghĩ ra ý tưởng hay chứ không phải làm việc độc lập.

Một người hướng nội không biết mình hướng nội, họ có thể cố đi theo cách sống sôi động của người hướng ngoại, sẽ thấy không được là chính mình. Họ không biết rằng biểu hiện thích nơi yên tĩnh là bình thường, không có gì là khép kín hay xa lánh bạn bè.

Nếu không biết mình là ai, thì mình sẽ không dễ tìm được một lối sống vừa vặn và tự nhiên với bản chất thật của mình.

Bạn có bao giờ vì không rõ về xu hướng tính cách của chính mình, mà bạn cảm thấy đang hành xử hơi không đúng với bản thân chưa?

Và bạn đã làm gì để hiểu và sống đúng với mình hơn? Kể ad nghe với.

QR_UI Trợ giúp