Mở lòng đón nhận điều mới

Mình tin rằng việc học trong quá trình làm việc là đủ và thiết thực rồi, học trên trường Đại Học chỉ học cho qua là được.

Mình còn nhìn nhận những đứa đạt kết quả cao trên trường là mọt sách nữa. Và trong số các bạn trong lớp, mình thấy mình biết nhiều hơn, hiểu nhiều thứ và trưởng thành hơn tụi nó.

Nhưng một lần mình mới tự hỏi: Tại sao mình biết nhiều hơn mà sao kết quả học tập lại không bằngcác bạn. Mình chợt nghĩ về bài học từ Hành trình: Mình biết nhiều mà không làm gì cả, nên kết quả học tập tệ hơn các bạn là phải.

Từ đó mình bắt đầu mở ra với trường Đại Học, chịu khó học các môn. Rồi mình mới phát hiện ra có quá nhiều thứ hay ho để học trên trường mà trước đây mình không biết.

Mình bây giờ không còn bị cố chấp vào một khuôn khổ như trước nữa. Mình mở ra học hỏi mọi người, không còn thấy mình cao hơn người khác. Cảm ơn HTT20 và các bạn!

Lược trích chia sẻ của Mỹ Linh gửi về đêm nhạc.
Ps: Cảm ơn Linh nhắc lại bài học Ad đã lãng quên.

QR_UI Trợ giúp