Mình là mình thôi

Ta hay tự nghĩ rằng mình là như vậy, hoặc người khác nói mình là như vậy.

Ta giỏi giang, ta tốt bụng, ta chăm chỉ..
Hoặc ta chậm hơn người khác, ta hay trì hoãn, ta dễ nản lòng..
Ta dùng nhiều từ ngữ, hình ảnh để định nghĩa mình, nên có lúc ta không như vậy, ta trở nên không thoải mái.
Nếu ta nghĩ ta là người hay trì hoãn, tự nhiên có ngày hết trì hoãn, hoàn thành mọi việc, mặc dù vui nhưng ta không quen, ta lại đưa mình về trì hoãn.
Nếu ta nghĩ ta là người tài giỏi, tự nhiên có ngày ta phải vất vả đi tìm giải pháp mà chưa ra, ta cảm giác ta không phải là mình, thế là tự dằn vặt mình.

Ta hãy thừa nhận bản thân và không cần phải định nghĩa chính mình bằng bất cứ điều gì khác. Mình chỉ là mình thôi. Có thể lúc này lúc khác, lúc giỏi lúc không, lúc siêng lúc lười, như một con người.

QR_UI Trợ giúp