Mình hiểu mình là ai

Mình hiểu mình là ai

Đánh giá của người khác dành cho bạn, thể hiện con người họ, nhiều hơn là tiết lộ về chính bạn. Bạn là ai, tính cách thế nào, có chân thật tốt bụng không, chỉ có mỗi bạn biết. Dù họ có là ai cũng đâu thể đi “dép” trong bụng bạn được, họ không thể thấy được toàn bộ con người bạn.

Những đánh giá bên ngoài đôi lúc sẽ có phần phiếm diện, đó là lẽ đương nhiên, không thể trách người khác “Tại sao lại không chịu nhìn thấy mặt tốt đẹp của tôi?”.

Đánh giá bên ngoài cũng là thứ bạn không kiểm soát được, nếu quan tâm, bạn chỉ thêm tốn sức mà không có ích gì cho bản thân.

Còn nữa, người ta thấy cái gì ở bạn, nhiều khả năng là họ cũng có cái tính ấy trong người sẵn; hoặc đang chú ý quá mức đến khía cạnh đó, nên gặp ai có biểu hiện liên quan sẽ soi và khó tính xíu.

Tóm lại, tất cả những đánh giá bên ngoài rốt cục đều là BÊN NGOÀI, và nó sẽ không làm bạn suy chuyển nếu BÊN TRONG của bạn vững mạnh.

Ví dụ, nếu bạn khiêm tốn và biết mình khiêm tốn, dù người ta có nói ngả nói nghiêng, lòng bạn vẫn vững như kiềng ba chân. Vì bạn biết mình là ai và tự tin, bạn sẽ chẳng nao núng cố giải thích thuyết phục người ta rằng “Tôi là người khiêm tốn nhất thế giới, thật đó, tin tôi đi”.

Nếu bạn thực sự tốt đẹp, đa số mọi người sẽ tự thấy. Cứ là chính mình, làm điều đúng đắn, và sống an nhiên bạn nhé.

QR_UI Trợ giúp