NGUYỄN THỊ XUÂN NGUYÊN – BRAND MANAGER, UNILEVER VIỆT NAM

Biết ơn, hạnh phúc khi được làm việc và sống trong cộng đồng MMS và LCV.

Khóa học cực kỳ khoa học, hiệu quả, nhiều thực hành và truyền cảm hứng.

Đây chắc chắn là chương trình tốt nhất Việt Nam với những con người không chỉ đủ chuyên môn mà còn cực kỳ “có tâm” với con người và với ngành khai vấn thuần túy. Khóa học này cũng có thể là nơi bạn gặp gỡ những con người tuyệt vời, những người bạn, những người hỗ trợ đồng hành cho những bước tiếp theo.

QR_UI Trợ giúp