LÊ ANH VŨ – GIÁM ĐỐC CÔNG TY VIETMAP

MMS Coach Training from LCV là một lớp học đặc biệt vì nó cho phép mọi người có được nhiều trải nghiệm để nhìn sâu vào bên trong và dần khám phá thế giới nội tâm của mình. Qua khoá học, tôi thấy rằng khai vấn là một cách rất tuyệt vời giúp người khác hạnh phúc hơn. Thật khó có thể diễn tả được niềm vui khi nhìn khuôn mặt rạng rỡ, tâm trạng nhẹ nhàng thoải mái của khách hàng sau buổi khai vấn. Thậm chí có một số người có những thay đổi lớn trong suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề giúp họ giải quyết công việc và các mối quan hện trong gia đình tốt hơn. Đối với bản thân tôi, các kỹ năng học được qua khoá học được cộng với việc hiểu rõ giá trị của việc lắng nghe sâu đã giúp tôi giao tiếp tốt hơn, hỗ trợ nhiều cho việc xây dựng đội nhóm và cải thiện các mối quan hệ của mình.

QR_UI Trợ giúp