[LCV COACH TRAINING 03] COACH BÙI HỒNG HẠNH

Trước khi khai vấn, cuộc sống mình giống như khi có không khí lạnh tràn về. Trước đây mình hay đi tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Khi biết đến khai vấn, đến đặt câu hỏi, biết rằng câu trả lời nằm ở chính mình, khai vấn đã giúp mình tìm được câu trả lời. Quan trọng nhất là kết nối với mình, nếu không kết nối với mình sẽ không biết câu trả lời chính xác. Khai vấn khi áp dụng vào trong cuộc sống, đầu tiên là lắng nghe con gái, tâm tư suy nghĩ mong muốn của con. Trước đây mình không áp dụng, cứ biết như thế, chỉ lắng nghe thông tin. Bây giờ lắng nghe con cái, mọi người xung quanh nhiều hơn. Đặt ra câu hỏi, nếu không có khai vấn không biết bao giờ minh mới biết lắng nghe.

Cuộc sống trước khai vấn của mình rất khó chịu, bí bách. Khi mình biết chấp nhận những cái xung quanh, không kỳ vọng, không mong muốn thì bắt đầu thoải mái. Mình đã nhận ra giá trị của mình, mới bắt đầu thôi, sự tự tin. Mấy năm nay luôn quây quần bên gia đình, chăm sóc con cái. Nhờ việc viết Nhật Ký Cảm Xúc, mình nhìn và chăm sóc kỹ hơn, kết nối với mình.