Kiên nhẫn

KIÊN NHẪN

Những thành quả tuyệt vời chẳng bao giờ xảy ra sau một đêm.

Việc của mình là phải tập kiên nhẫn. Không kiên nhẫn thì mình tập, có sao đâu, như tập đọc, tập viết hồi bé vậy. Cái gì cũng cần có quá trình.

Nếu có sai thì lần sau mình sẽ biết làm sao để đúng, cứ an nhiên. Nếu làm chưa tốt thì nỗ lực làm lại tốt hơn, lần đầu tốt 5/10 thì lần sau tiến bộ, 7/10 là tốt rồi. Bạn nhớ kiên nhẫn với sự tiến bộ từng chút của mình nhé.

Thêm nữa, nhớ kiên nhẫn với những câu hỏi trong lòng mình. Cứ hỏi đi, rồi sẽ có câu trả lời từ cuộc sống hiện ra, có những tín hiệu chỉ đường. Càng đi càng thấy rõ được phía trước, dẫu sao cũng đã thấy được rõ hơn nhiều hơn lúc mình còn đứng ở điểm xuất phát. Cứ hành động rồi sẽ biết đâu là điều mình muốn.

Tại sao phải kiên nhẫn?

Tại vì không kiên nhẫn thì cũng không nhanh lên được.

Vậy cứ bình tĩnh, chấp nhận hiện tại và động viên bản thân trên đường đi nhé. Chúc bạn chủ nhật bình yên.