Khai vấn không dùng lời khuyên

Khi người ta nghe theo lời khuyên từ người khác, họ sẽ có lý do đổ lỗi nếu nó không đúng.

Khi được khuyên bằng góc nhìn của người ngoài cuộc, yếu tố cảm xúc người trong cuộc đã bị bỏ qua. Điều này vô cùng quan trọng. Chỉ có chính bản thân người đó mới biết họ muốn gì và làm sao để đạt được nó. Trong khi đó, các chuyên gia khai vấn sẽ liên tục đặt câu hỏi chính xác để khơi gợi câu trả lời vốn nằm sẵn bên trong bạn.

QR_UI Trợ giúp