Hít thở

Bạn đang ngập chìm trong căng thẳng?

Hãy hít một hơi dài. Đủ dài để ta bắt đầu ý thức việc thở. Bây giờ từ từ thở ra. Mọi gánh nặng theo tiếng thở tan đi. Bạn thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn không?

Tiếp theo thả lỏng cơ thể, hít một hơi nữa. Để luồng dưỡng khí len lỏi vào bên trong. Những muộn phiền theo hơi thở đi ra. Bạn thấy sự dễ chịu lan tỏa.

Quá trình hít thở giúp tâm trí được tĩnh lại. Não được cung cấp đủ oxy, cơ thể được thanh lọc theo nhịp thở sâu và đều đặn. Hơi thở giúp ý thức chuyển tập trung từ vấn đề sang sự dễ chịu. Căng thẳng từ đó giảm dần.

Bạn thử gác lại công việc, quay sang hít thở 3 nhịp rồi cho ad biết cảm nhận nhé.