CHỊU TRÁCH NHIỆM

Sự phụ thuộc vào người khác khiến bạn rất dễ tổn thương về cảm xúc. Bởi vì khi trông đợi điều gì đó từ bên ngoài – thứ bạn không kiểm soát được – sẽ rút cạn năng lượng tinh thần bạn.

Hãy chịu trách nhiệm cho mọi thứ. Một việc thoạt nhìn có vẻ nặng nề nhưng sẽ mang lại cho bạn sức mạnh. Sức mạnh này giúp bạn đứng dậy sau mỗi lần gục ngã và càng cứng cáp thêm.

Chịu trách nhiệm 100% – một điều nói dễ hơn làm. Mong bạn cùng ad thực hành nó thường xuyên.

QR_UI Trợ giúp