CHẤP NHẬN CON NGƯỜI TÀI CHÍNH CỦA MÌNH

Vài người có thói quen chi tiêu vượt mức cho phép. Số khác muốn dè sẻn, dành tiền cho việc quan trọng.

Dù là kiểu nào vẫn không tránh khỏi cảm giác dằn vặt. Vung tay quá trán sẽ thấy khó chịu khi tài chính thâm hụt. Dè dặt trong chi tiêu đôi lúc tự hỏi có quá nghiêm khắc với bản thân không.

Dù muốn dù không, tính cách trong chi tiêu là xu hướng tự nhiên mỗi người. Người phóng khoáng ít khi giữ được tiền. Người thích tích cóp vẫn sẽ thích tích cóp.

Keo kiệt, hào phóng hay rộng rãi, đó là tính cách mỗi người. Ta chỉ còn cách chấp nhận điều đó, chấp nhận bản thân mình.

Ý thức tính cách đó rồi hỏi xem: Mình có thể làm gì để tốt hơn?