Bạn đã sử dụng MBTI đúng cách?

Nếu từng biết về MBTI, chắc hẳn ít nhất một lần bạn đã nghe người khác nói về tính cách dựa trên công cụ này, đôi lúc để giải thích trong một vài trường hợp cụ thể. Ví dụ: “Tui phải làm theo kế hoạch ban đầu, tui là J nên không thể thay đổi đột ngột như vậy!”

Một trong những lưu ý khi học và sử dụng MBTI là không dùng công cụ này để áp đặt “à mình là vậy rồi, hay trễ giờ lắm” hoặc “nó nguyên tắc cứng nhắc khỏi chê”. Làm như vậy là bạn đang lạm dụng MBTI để bào chữa, viện cớ. Chúng ta nên sáng suốt sử dụng công cụ để chất lượng cuộc sống tốt hơn, chứ đừng để công cụ kiểm soát, giới hạn khả năng của mình.

Mỗi người sinh ra trên đời này là độc nhất, duy nhất. MBTI được tạo ra cũng từ khảo sát trên con người. Sử dụng MBTI để mình hiểu mình, hiểu người, hiểu mình thoải mái với điều gì, không thoải mái với điều gì, từ đó điều chỉnh phù hợp để sống với môi trường xung quanh, phát huy thế mạnh, khắc phục thế yếu.

Chúc bạn thấu hiểu bản thân mỗi ngày.

QR_UI Trợ giúp